БИЛЕТИ

заявка и доставка на билети - Надя Йорданова

GSM - 087 828 1561: 089 888 1561

Е-mail : nadja_jord@yahoo.com , bgteatri@gmail.com

www.teatribg.com